【F88娱乐2】Angelababy白裙优雅亮相 大眼红唇电力十足

2018年11月19日

F88娱乐2日前,Angelababy在上海出席某品牌活动,一身白裙亮相的baby优雅清新,搭配大眼与魅惑红唇,更显电力十足。